Arrangementer

Arrangementer 

Nyeste arrangementer 2023

Kulturforeningen Tango MidtVest har de seneste par år haft et righoldigt kunst- og kulturudbud og stort aktivitetsniveau.

Det har budt på tangokoncerter – shows og teater- koncert-forestillinger på højt international niveau.

Samt tango-undervisning – practica – tango-salon/milonga = tangobal og mange tango-optrædener flere steder og i byrummet.


Vi havde et glædeligt gensyn med det verdensberømte Los Guardiola / Tango Teatro fra Paris og tangoorkester Los Milonguitas fra Paris. De optræder med deres forestillinger på teatrene i Paris og turnerer i hele verden.


I en af deres berømte forestillinger ser vi ballet og argentinsk tango i en seværdig og skøn forening.

Vi vil bl.a. også komme til at opleve dem igen med en ny spændende forestilling efter ide fra Tango MidtVest, som vi først senere kan oplyse denne nyhed.

Vi arbejder på at få en verdenspremiere i Holstebro og i Herning til Holstebro Festuge juni 2024 og Holstebro Byjubilæum 750 år, hvor vi også har Holstebro Tango Festival hele festugen med tango aktiviteter og arrangementer.


Hele året rundt kan nye interesserede få en gratis prøvetime - intro til  tango - tangolektion for begyndere - lær at danse argentinsk tango - enten i Holstebro eller Herning - se under undervisning og kontingent.


Alle kan lære at danse argentinsk tango - så længe man kan gå...


Sidste nyt

Mandag 12. juni kl 18.30 - Tango-koncert  Tango-undervisning og Generalforsamling

Tango-koncert med Allan Harboe Karlsson på akkordeon fra Musikskolen. Han fremfører en af Astor Piazzolla´s berømte kompositioner “Historie du Tango” 4 tango-tema-melodier

kl 18.30 - 18.50 Tango-koncert

kl 18.50 - 19.30 Tango-undervisning og tangodans med lette trin og figur for alle med video-indslag til inspiration – første prøvegang er gratis for alle nye interesserede – mød gerne op med eller uden dansepartner.

kl 19.30 - 20.15 Generalforsamling Tango MidtVest er vært med lidt gratis at spise/drikke - brød med ost og kage og the/kaffe/vand.


Sted: Huset/Holstebro Aktivitetscenter – lokale F på 1.sal – Danmarksgade 13A - Holstebro


Dagsorden til generalforsamling mandag 12. juni 2023

1. Valg af referent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

5. Kontingentfastsættelse

6 Indkomne forslag

7 Eventuelt

Evt. forslag til behandling bedes være fremme senest 7 dage før generalforsamlingen.


Venlig hilsen

Kulturforeningen Tango MidtVest

Kontakt/info: svenning@tangomidtvest.dk   tlf. 21273842


Vi starter op igen med tangoundervis-ningen efter sommerferien fra mandag 14. aug. 2023.